Τι πρέπει να ξέρει ο ασφαλισμένος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα θέματα υπηρεσιών υγείας

1.  Ποιούς ασφαλισμένους αφορά ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;

Αφορά τους ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Πιο αναλυτικά οι δικαιούχοι αναφέρονται στο Άρθρο 3 του ΦΕΚ 2456 3/11/2011 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Επίσης έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, της ΔΕΗ, της Εθνικής Ασφαλιστικής, των ΗΣΑΠ, της ΕΤΒΑ, της Εμπορικής Τράπεζας, του ΟΤΕ, της Πίστεως, της Γενικής και της American Express. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν ενταχθεί και οι ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου.

 

2.  Γιατί δημιουργήθηκε;

Με την δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της υγείας των δικαιούχων, όπου και όποτε τις έχουν ανάγκη.

 

3.  Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ;

Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από:

- Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς ttp://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index

- Μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς (μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων)

- Πολυϊατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

- Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία

- Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

 

4.  Πώς μπορώ να βρω τη Λίστα των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών (Δ/νση, τηλ.) ή τη Δ/νση του πλησιέστερου σε εμένα πολυϊατρείου/ιατρείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;

Η Λίστα των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών ιατρών υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (www.eopyy.gov.gr) στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ΟΑΕΕ(www.oaee.gr), ΟΠΑΔ (www.opad.gr) ΟΓΑ (www.oga.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-syntagografisi.gr).

Η Δ/νση των πολυϊατρείων-ιατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μπορεί να βρεθεί από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/my.cfm

 

5.  Πώς κλείνω ραντεβού σε γιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;

- Μέσω των 14554, 14784, 14884, 14900 [για τις δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ)]

- Με απ’ απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο γιατρό.

Θα ενημερώνομαι υποχρεωτικά από αυτόν εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν ή πότε μπορεί να με δεχθεί).

 

6.  Εάν επισκεφθώ συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρό θα πληρώσω επίσκεψη;

Οι συμβεβλημένοι γιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους 200 ασθενείς που εξετάζουν κάθε μήνα.

 

7.  Στις παρακλινικές εξετάσεις υπάρχει συμμετοχή;

Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πραγματοποιούνται στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

- χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.

- με 15% συμμετοχή του δικαιούχου σε συμβεβλημένα με τον Οργανισμό διαγνωστικά εργαστήρια

- δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στο δικαιούχο σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο.

 

8.  Πού κλείνω ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε σχηματισμούς του ΕΣΥ;

Για να κλείσω ραντεβού για εξετάσεις

Α) σε Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: 14554, 14784, 14884, 14900

Β) σε σχηματισμούς του ΕΣΥ: 1535

Για ραντεβού με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους ιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απ’ ευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους ιατρούς αντίστοιχα.

 

9.  Σε ποιους ελεγκτές ιατρούς απευθύνομαι;

Όπου απευθυνόμουν έως σήμερα (ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και συνταγές δεν απαιτούν θεώρηση). Όλοι οι ελεγκτές των εντασσόμενων ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ), μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

10.  Ποιές είναι οι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κλινικές;

Οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr.

 

11.  Εάν νοσηλευθώ σε μη συμβεβλημένη κλινική θα πάρω πίσω τα χρήματα που πλήρωσα;

Όχι, δεν αποδίδεται δαπάνη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένη κλινική.

 

12.  Πού θα υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι για μετάβαση στο εξωτερικό;

Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων, από τα οποία προέρχονται.

 

13.  Σε τί θέση δικαιούμαι να νοσηλευθώ σε συμβεβλημένη κλινική;

Επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβλημενές ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με συμμετοχή. Οι μεν ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. με ποσοστό 50%, οι δε ασφαλισμένοι των υπολοίπων φορέων με ποσοστό 30%.

 

14.  Τί ισχύει για τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα;

Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν επιτροπές του Ταμείου. Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.

 

15.  Σε ποια έντυπα εκδίδουν οι ιατροί συνταγές;

Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρμάκων μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.

 

16.  Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στα ποσοστά συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων;

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνωστοποιηθεί στους γιατρούς. ειδικά για τα ογκολογικά φάρμακα η συμμετοχή του ασθενή είναι 0%.

 

17.  Τι ποσότητα φαρμάκου δικαιούται να συνταγογραφήσει ο ιατρός;

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

18.  Ασφαλισμένος προσέρχεται στα φαρμακεία του Οργανισμού για να παραλάβει φάρμακο υψηλού κόστους. Θα καταβάλλει συμμετοχή;

Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση (εκτός των δίμηνων).

 

19.  Εάν επιθυμώ επιπλέον πληροφορίες για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή θέλω να διατυπώσω παράπονα και καταγγελίες για παρόχους υγείας του Οργανισμού, πού απευθύνομαι;

Απευθύνομαι στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κηφισίας 39, ΤΚ 151-23,

Μαρούσι, fax: 210 6871789.

 

Πηγή: http://dikaiomamou.anticancerath.gr