Ραδιοφωνική συνέντευξη για την αναγγελία λειτουργίας νέου αξονικού τομογράφου. (02.04.2014)