Τμήμα Υπερηχογραφίας - Triplex Αγγείων

Υπερηχογραφία Mediscan Νάξου

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό υπερηχοτομογράφο τελευταίας γενιάς, με πλήρη διαγνωστικά προγράμματα, προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές και ποικιλία ηχοβόλων κεφαλών, που προσφέρουν απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός, σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση του ιατρικού δυναμικού, επιτρέπουν διαγνωστική προσέγγιση αγγειακών προβλημάτων (έγχρωμη triplex υπερηχογραφία), καθώς και των παθήσεων όλων των οργάνων του σώματος.

Σημαντική είναι η συμβολή του τμήματος υπερήχων στο προγεννητικό εμβρυομητρικό έλεγχο, στην διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων των μαλακών μορίων και των αρθρώσεων. Στο τμήμα επίσης πραγματοποιείται επεμβατική υπερηχοτομογραφία (κατευθυνόμενες παρακεντήσεις και βιοψίες) καθώς και ενδοκοιλοτικές υπερηχοτομογραφίες (διορθικό - ενδοκολπικό υπερηχογράφημα). Επίσης διενεργείται και υπερηχογράφημα μαστών.  Όλες οι εξετάσεις έχουν την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας καθώς επίσης εγγραφής και αποθήκευσής τους σε ψηφιακούς δίσκους D ή DVD.