Τμήμα Ακτινολογικού 

Ακτινολογικό Mediscan Νάξου

Οι εξετάσεις (σώματος, θώρακος, άκρων, κεφαλής κλπ.) πραγματοποιούνται με Ακτινολογικό Σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με ψηφιακό σύστημα CR χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, υψηλής ανάλυσης και με δυνατότητα μεγέθυνσης. Όλες οι εξετάσεις έχουν την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας καθώς επίσης εγγραφής και αποθήκευσής τους σε ψηφιακούς δίσκους DVD.