Τμήμα Πανοραμικής Τομογραφίας
Πανοραμικής Τομογραφίας - Mediscan Νάξου

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με ένα τελευταίας τεχνολογίας, πλήρες Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα λήψης Πανοραμικών Ακτινογραφιών μέσω ψηφιακού ανιχνευτή και απεικόνισης στην οθόνη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για επεξεργασία. Διαθέτει ειδικά προγράμματα για λήψη Ήμι-Πανοραμικών Ακτινογραφιών ενηλίκων - παίδων των γνάθων και κροταφογναθικής άρθρωσης (Sinus), για μείωση της δόσης ακτινοβολίας ιδιαίτερα για τα παιδιά. Διαθέτει επίσης και δυνατότητα λήψης κεφαλομετρικών εξετάσεων. Όλες οι εξετάσεις έχουν την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας καθώς επίσης εγγραφής και αποθήκευσής τους σε ψηφιακούς δίσκους CD ή DVD.