Τμήμα Μαστογραφίας

Μαστογράφος μεγάλης διακριτικής ικανότητας τελευταίας γενιάς, και σε συνδυασμό με ψηφιακό σύστημα CR χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, υψηλής ανάλυσης και με δυνατότητα μεγέθυνσης. Όλες οι εξετάσεις έχουν την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας καθώς και αποθήκευσης τους σε ψηφιακούς δίσκους CD ή DVD.