Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας
Μαγνητική Τομογραφία Mediscan Νάξου

Στο τμήμα λειτουργεί Μαγνητικός Τομογράφος τελευταίας γενιάς με ισχυρό μαγνητικό πεδίο 1.5 Tesla και πηνία (δέκτες) υψηλής διακριτικής ικανότητας. Ο μαγνητικός τομογράφος εφαρμόζει νέες τεχνικές παρέχοντας υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας απεικονίσεις και ταυτόχρονα θεαματική βελτίωση στην άνεση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ο περιορισμός του χρόνου εξέτασης στο 1/3 των παλαιότερων μηχανημάτων με δυνατότητα αναδρομικής ανασύνθεσης και πολυφασικών τεχνικών, η σημαντική μείωση του θορύβου, η βελτίωση της άνεσης, η συνεχής οπτικοακουστική επικοινωνία με τον εξεταστή, μειώνουν σημαντικά το άγχος και την αγωνία των ασθενών ακόμη και των κλειστοφοβικών.